eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Informacje ogólne

W związku z obowiązkiem sporządzania i przekazywania organom skarbowym danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, zaimplementowaliśmy obsługę formularzy JPK pozwalającą na sporządzanie i przekazywanie JPK zarówno drogą elektroniczną, jak i na nośnikach danych.

Od wersji programu 5.3.0 dostępne są produkcyjne wersje plików JPK:

 • JPK_EWP - Ewidencja przychodów
 • JPK_FA - Faktury VAT
 • JPK_KR - Księgi rachunkowe
 • JPK_MAG - Obrót magazynowy
 • JPK_PKPIR - Podatkowa księga Przychodów i Rozchodów
 • JPK_VAT - Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT
 • JPK_WB - Wyciągi bankowe

Od wersji programu 5.4.38 są dostępne produkcyjne wersje nowych plików:

 • JPK_V7M - Ewidencja z deklaracją miesięczną
 • JPK_V7K - Ewidencja z deklaracja kwartalną

Wszystkie formularze JPK pozwalaja na:

 • ręczne wprowadzanie i edycje danych
 • import JPK z plików XML
 • import danych z plików tekstowych (CSV/TXT) oraz z arkuszy Excela
 • przesyłanie drogą elektroniczną - także w trybie testowym

Wysyłka testowa

Ministerstwo Finansów udostępniło mozliwość przetestowania wysyłki przy użyciu środowiska produkcyjnego.
szczegóły

Obsługa dużych plików JPK

Program pozwala na obsługe plików JPK o rozmiarach do 2GB. Praca z tak dużymi plikami wymaga spełnienia kilku dodatkowych warunków.
szczegóły

Import danych z Excela (oraz plików CSV/TXT)

W naszym programie jest możliwość przeniesienia danych z arkusza Excel poprzez schowek lub plik CSV bezpośrednio do wybranej listy w pliku JPK.
szczegóły

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023