eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o programie

Program eDek stanowi doskonałe narzędzie pracy, znacznie ułatwiające codzienne zmagania z formularzami podatkowymi, poprzez uproszczenie wypełniania, poprawiania, korygowania deklaracji podatkowych - a w szczególności wysyłania ich drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje.

Program został zaprojektowany tak, aby umożliwić efektywne zarządzanie bazą wielu deklaracji:

 • przyporządkowywanie deklaracji podmiotom,
 • przechowywanie danych w bazie danych,
 • możliwość pracy wielostanowiskowej,
 • kreator elektronicznego wysyłania wielu deklaracji jednocześnie i pobierania potwierdzeń.
 • import i wysyłka deklaracji sporządzonych przy pomocy programów finansowo-księgowych

Dla kogo przeznaczony jest program?

Program przeznaczony jest dla wszystkich, którzy maja do czynienia z wypełnianiem deklaracji podatkowych. Są to przede wszystkim:

 • biura i kancelarie podatkowe,
 • Doradcy Podatkowi,
 • firmy zajmujące się usługowym prowadzeniem księgowości,
 • osoby pomagające innym wypełniać formularze rozliczeń rocznych,
 • i wszyscy inni, którzy mają dość ręcznego wypełniania tychże.

Podstawowe cechy programu

Program eDek oferuje następujące funkcje:

 • wypełnianie wielu typów deklaracji podatkowych,
 • importowanie deklaracji sporządzonych przy pomocy programów finansowo-księgowych z podziałem na podmioty,
 • wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje oraz odbieranie poświadczeń odbioru,
 • drukowanie na czystych kartkach papieru, a także na gotowych formularzach,
 • wypełnianie i drukowanie poleceń przelewów bankowych,
 • tworzenie kopii i korekt istniejących deklaracji.
 • przeszukiwanie deklaracji w oparciu o różne kryteria,
 • grupowanie deklaracji w oparciu o podmiot, dla którego deklaracja została sporządzona,
 • przechowywanie listy podmiotów wraz z informacjami rejestrowymi, co znacznie skraca czas wypełniania nowych deklaracji,

Wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną

Program umożliwia składanie bezpiecznego podpisu cyfrowego oraz wysłanie deklaracji do systemu e-Deklaracje. Program także pozwala na pobieranie urzędowych poświadczeń odbioru.
Wbudowany kreator wysyłki pozwala na jednoczesne wysłanie wielu deklaracji, co upraszcza obsługę i skraca czas całej procedury.
W bieżącej wersji program pozwala na wysyłanie drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje ponad 80-ciu typów deklaracji podatkowych.
więcej

Import deklaracji z programów finansowo-księgowych

Program umożliwia wczytanie deklaracji sporządzonych przy pomocy programów finansowo-księgowych i zapisanych w formie plików XML.
Ułatwia to kreator pozwalający jednorazowo wczytać deklaracje z wielu plików. Deklaracje są automatycznie weryfikowane i mogą zostać przekazane do wysłania.
Program na podstawie danych zawartych w deklaracjach, przyporządkowuje je zarejestrowanym w programie podmiotom. Kreator importu może także automatycznie rejestrować nowe podmioty.

Lista formularzy

Program umożliwia wypełnianie większości formularzy podatkowych. W kolejnych wersjach programu poszerzamy asortyment formularzy o nowe, a także, zgodnie z ukazującymi się przepisami, aktualizujemy te już obsługiwane.
Dostępne są formularze w różnych wersjach w zależności od okresu, którego deklaracja dotyczy. Umożliwia to sporządzanie korekt deklaracji za przeszłe okresy.
Pełna lista obsługiwanych formularzy dostępna jest tutaj:
lista

Wygląd programu

Struktura programu jest czytelna i przejrzysta, a obsługa intuicyjna i łatwa. Programu praktycznie można używać od pierwszej chwili - nie wymaga wdrażania, ani czasochłonnych szkoleń.
Przykłady wyglądu okien można zobaczyć tutaj:
galeria

Obsługa formularzy wielopozycyjnych

Program pozwala na proste przenoszenie pozycji pomiędzy formularzem a arkuszem kalkulacyjnym za pomocą schowka lub pliku tekstowego.
szczegóły

Import danych z plików tekstowych

Dane do formularzy można wprowadzac ręcznie lub importować pliki XML lub tekstowe.
szczegóły

Funkcje zaawansowane

Ponadto program pozwala na:

 • wykorzystanie profesjonalnej bazy danych, jaką jest Microsoft SQL Server 2005/2016,
 • pracę w sieci w trybie wielostanowiskowym
 • eksport i import formularzy w formacie XML, zgodnym ze specyfikacją systemu e-Deklaracje,
 • automatyczną aktualizację programu,
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych.

Historia zmian w programie

Program jest rozwijany od 2008 roku. Przez ten okres wprowadziliśmy wiele zniam i ulepszeń. Tu mogą Państwo zapoznać się z historią zmian i modyfikacji wprowadzanych w programie:
historia

Zapraszamy do zapoznania się z programem

Pobieranie darmowej wersji próbnej programu:
Pobieranie

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023