eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Formularze CRS-1 i FAT-1

Opis implementacji

W związku z obowiązkiem raportowania danych rachunków bankowych zaimplementowaliśmy w programie formularze CRS-1 oraz FAT-1.

Opublikowany przez MF struktury logiczne tych formularzy są tak złożone i rozbudowane, że pełna ich implementacja byłaby bardzo skomplikowana, i jak się wydaje, bezcelowa. Zdecydowaliśmy się zaimplementować uproszczone wersje tych formularza.

Uproszczenie polega na pominięciu nieistotnych elementów formularza oraz na ograniczeniu liczby możliwych wystąpień. Na przykład:

  • pominęliśmy nazwę dzielnicy w adresie
  • ograniczyliśmy do jednej liczbę nazw posiadacza rachunku

Szczegóły techniczne wraz z opisem zastosowanych uproszczeń są opisane w poniższych dokumentach:

Import

Obecna implementacja pozwala na import danych do formularzy z plików zarówno w postaci dokumentu XML, jak i pliku tekstowego CSV lub TXT. Plik XML powinien być zgodny z opublikowana przez MF strukturą (schemat XSD). W wypadku plików tekstowych zastosowalismy rozwiazanie oparte na koncepcji plików rozdzielanych o zmiennej strukturze wiersza.

Szczególowa postać struktury plików tekstowych została opisana w poniższych dokumentach:

Opracowaliśmy przykładowe pliki zarówno w formacie XML, jak i tekstowym CSV i TXT. Są do pobrania tutaj:

Przykład wyglądu okien formularza FAT-1

Główne okno formularza:

FATCA - Główne okno formularza FAT-1

Okno szczegółów raportowanego rachunku:

FATCA - Szczegóły raportowanego rachunku

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023