eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Sprawozdanie finansowe

Wstęp

W naszym programie są dostępne poniższe formularze sprawozdań finansowych:

  • SF-DMA(2) - dla domów maklerskich
  • SF-EMI(1) - dla emitentów
  • SF-JIN(2) - dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
  • SF-JMA(2) - dla jednostek małych
  • SF-JMI(2) - dla jednostek mikro
  • SF-JOP(2) - dla jednostek organizacji pozarządowych
  • SF-SIN(2) - dla jednostek skonsolidowanych
  • SF-SOI(1) - dla innych organizacji
  • SF-ZUR(2) - dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023