eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Import deklaracji z plików

Demonstracja

Z całym procesem można zapoznać się szczegółowo, oglądając dostępną w dziale Samouczki prezentację wideo.

Jak zaimportować deklaracje z plików?

Program eDek - Elektroniczne Deklaracje umożliwia wczytanie deklaracji przygotowanych w innych aplikacjach.

Mechanizm importu pozwala na wczytywanie deklaracji z plików w formatach:

Import odbywa się przy użyciu kreatora, który należy uruchomić wybierając polecenie "Kreator importu deklaracji z plików" z menu "Narzędzia":

Kreator importu

Import plików XML

Deklaracje powinny zapisane w formie plików XML o strukturze określonej na witrynie systemu e-Deklaracje . W ten sposób można wczytać każdą deklarację, która może być wysyłana drogą elektroniczną i posiada zdefiniowany schemat.

Pliki można wybrać indywidualnie lub poprzez wskazanie całego foldera.

Pliki wybierane idywidualnie:

Proszę wybrać polecenie "Wybierz pliki", przejść go foldera zawierającego pliki i zaznaczyć dowolną ich liczbę klikając myszą w nazwy z wciśniętym klawiszem CTRL lub SHIFT.

Można również nacisną kombinację klawiszy CTRL+A, aby zaznaczyć wszystkie pliki.

Uwaga: łączna długość nazw wybranych plików nie może przekroczyć 4096 znaków.

Wybór katalogu:

Proszę wybrać polecenie "Wskaż folder z plikami XML", a następnie wpisać lub wybrać przy pomocy okna dialogowego folder oraz określić, czy należy wczytać pliki także z podfolderów i podać typ plików:

Wybór foldera do importu

Import deklaracji z pliku tekstowego rozdzielanego.

Przy pomocy tej metody można zaimportować tylko następujące typy deklaracji:

 • CIT-6R
 • CIT-7
 • IFT-1/IFT-1R
 • IFT-2/IFT-2R
 • IFT-3/IFT-3R
 • PIT-8C
 • PIT-11
 • PIT-R

Plik zawierający dane deklaracji powinien spełniać następujące wymogi:

 • separatorem pól powinien być średnik (;) lub znak tabulacji,
 • znakiem dziesiętnym w liczbach powinien być przecinek (,),
 • liczby nie mogą zawierać separatorów tysiecy,
 • daty powinny być w formacie RRRR-MM-DD,
 • plik nie powinien zawierać wiersza nagłówkowego,
 • teksty powinny być zamknięte w cudzysłów, o ile zawierają znak separatora,
 • polskie znaki powinny być zakodowane wg standardu Windows-1250.

Bardziej szczegołowy opis dostępny jest tutaj.

Oto fragment przykładowego pliku (separator to średnik):

Przykład pliku tekstowego

Aby zaimportować plik z deklaracjami należy w kreatorze importu wybrać polecenie "Importuj deklaracje z pliku tekstowego", a następnie wybrać rodzaj deklaracji, wybrać plik, znak seperatora pól, znak dziesiętny, określić, czy plik zawiera wiersz nagłówka i nacisnąć "OK":

Import pliku tekstowego

Poniżej można pobrać szczegółowe informacje na temat struktury danych tekstowych oraz przykładowe pliki

Specyfikacje struktury bieżących wersji (za rok 2021) deklaracji:

 • Specyfikacja struktury pliku PIT-11(27) - pobierz

Specyfikacje struktury bieżących wersji (za rok 2020) deklaracji:

 • Specyfikacja struktury pliku IFT-1/IFT-1R(16) - pobierz
 • Specyfikacja struktury pliku PIT-11(26) - pobierz

Specyfikacje struktury bieżących wersji (za rok 2019) deklaracji:

 • Specyfikacja struktury pliku CIT-6R(6) - pobierz
 • Specyfikacja struktury pliku CIT-7(12) - pobierz
 • Specyfikacja struktury pliku IFT-1/IFT-1R(15) - pobierz
 • Specyfikacja struktury pliku IFT-2/IFT-2R(9) - pobierz
 • Specyfikacja struktury pliku PIT-8C(10) - pobierz
 • Specyfikacja struktury pliku PIT-11(25) - pobierz
 • Specyfikacja struktury pliku PIT-R(20) - pobierz

Pliki przykładowe

Instrukcja, kody krajów i urzędów skarbowych:

W razie dalszych pytań - prosimy o kontakt z nami.

Copyrights (c) WORD Software 2008-2021