eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Elektroniczne wysyłanie deklaracji

Import deklaracji z plików

Program umożliwia wczytanie deklaracji utworzonych przy pomocy programów finansowo-księgowych.

Deklarację, po weryfikacji poprawności, mogą od razu zostać przekazane do wysyłki.

Zaimportowane deklaracje mogą zostać przypisane podmiotom zarejestrowanym w programie. Nowe podmioty zostaną automatycznie zarejestrowane.

Szczegóły...

Program eDek w wersji 5.0 umożliwia elektroniczne wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracje.

Został wyposażony w funkcje:

  • składania bezpiecznego podpisu cyfrowego,
  • wysyłania podpisanych deklaracji drogą elektroniczną,
  • pobierania, weryfikowania i drukowania urzędowych poświadczeń odbioru.

Program w bieżącej wersji umożliwia przesyłanie do systemu e-Deklaracje ponad 80-ciu typów deklaracji podatkowych.

Proces sporządzania i wysyłania deklaracji składa się z następujących etapów:

Etap 1 - przygotowanie i przekazanie deklaracji do wysyłki

Po utworzeniu i wypełnieniu nowej deklaracji, należy poddać ją weryfikacji. To uchroni nas przed odrzuceniem deklaracji z powodu błędów formalnych.

Następnie należy przekazać ją do wysyłki. W ten sposób deklaracja trafia na listę wysyłkową i będzie wysłana razem z innymi.

Taka deklaracja otrzyma status "do wysłania" i nie będzie już możliwa jej edycja, chyba, że zostanie usunięta z listy wysyłkowej.

Etap 2 - złożenie podpisu i wysyłka

Złożenie podpisów i wysłanie deklaracji umożliwia kreator wysyłki.

W pierwszym kroku mamy możliwość wyboru deklaracji, które chcemy podpisać i wysłać. Następnie należy podać PIN lub hasło umożliwiające złożenie bezpiecznego podpisu cyfrowego.

UWAGA: Niewyrażenie zgody na wielokrotne użycie PIN-u, spowoduje konieczność jego wpisywania podczas podpisywania każdej z wybranych deklaracji.

W kolejnym kroku, kreator wyśle poszczególne deklaracje i pobierze dla każdej z nich identyfikator wysyłki, który umożliwi pobranie potwierdzenia.

Deklaracje otrzymają status "wysłana" i nie będzie można ich już edytować, ani usuwać.

Etap 3 - pobieranie urzędowego poświadczenia odbioru

Pobranie potwierdzeń umożliwia kreator pobierania potwierdzeń.

Należy wybrać deklaracje, które zostały wcześniej wysłane i dla których chcemy pobrać potwierdzenia.

Kreator dla każdej wybranej deklaracji, pobierze potwierdzenie jej przesłania, o ile takie potwierdzenie będzie już dostępne.

Deklaracje otrzymają status "przyjęta", a urzędowe poświadczenia odbioru będą możliwe do przejrzenia i wydrukowania.

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023