eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Weryfikacja numerów NIP, statusu płatnika VAT i rachunków bankowych.

Informacje ogólne

Program umożliwia weryfikację numerów NIP zarówno krajowych, jak i państw Unii Europejskiej, sprawdzenie statusu płatnika VAT oraz weryfikacje rachunków bankowych w oparciu o tzw. "Białą Listę".

Weryfikacji można poddać dowolną liczbę numerów NIP wpisanych ręcznie, wczytanych z pliku tekstowego lub przekopiowanych poprzez schowek.

Rezultat może zostać wydrukowany lub zapisany w pliku tekstowym. Można również przenieść go poprzez schowek do dowolnego programu, np. arkusza kalkulacyjnego.

Niektóre formularze podatkowe, np. JPK_VAT(3), mają możliwość automatycznego przekazania numerów NIP do weryfikacji.

Dostępne funkcje

W menu "Narzedzia" dostępne sa poniższe polecenia:

 • Weryfikacja rachunków bankowych
 • Weryfikacja podmiotów VAT
 • Weryfikacja numerów NIP

Weryfikacja rachunków bankowych ("Biała Lista")

To narzędzie pozwoli na sprawdzenie w oparciu o Wykaz Podatników (tzw. "Białą Listę"), czy dany podmiot zgłosił podany rachunek bankowy.

W celu weryfikacji należy wpisać lub zaimportować pary: numer NIP oraz rachunek bankowy. Można również podać datę, stan na kiedy nas interesuje.

Struktura danych do importu:

 • numer NIP
 • numer rachunku
 • data (opcjonalnie)

Weryfikacja płatników VAT ("Biała Lista")

To narzędzie pozwoli na wyszukanie informacji o podmiocie, w tym jego statusu jako płatnika VAT, w oparciu o Wykaz Podatników (tzw. "Białą Listę").

W celu weryfikacji należy wpisać lub zaimportować numery NIP lub numery REGON lub numery rachunków bankowych i ewentualnie datę, stan na kiedy nas interesuje. Otrzymane informacje zawierają oprócz statusu płatnika VAT, także: nazwę, adres siedziby, nr nip, regon, krs, informacje o rejestracji VAT, a także listę zgłoszonych rachunków bankowych.

Struktura danych do importu:

 • rodzaj identyfikatora (NIP, REGON lub KONTO)
 • identyfikator (wartość zgodna z wybranym rodzajem)
 • nazwa podmiotu (opcjonalnie, pole informacyjne - nie jest wykorzystywane do weryfikacji)
 • data (opcjonalnie)

Weryfikacja numerów NIP (Portal Podatkowy oraz VIES)

To narzędzie weryfikuje podane numery NIP pod wzgledem poprawności, rozpoznaje numery NIP krajów unijnych, a także weryfikuje status płatnika VAT oraz rejestrację w VAT UE. Weryfikcja on-line jest dokonywana w oparciu o usługę Portalu Podatkowego udostępnioną przez Ministerstwo Finansów oraz w oparciu o infrastrukturę VIES - VAT Information Exchange System.

W celu weryfikacji należy wprowadzić lub zaimportować numery NIP i ewentualnie przypisane im nazwy.

Struktura danych do importu:

 • numer NIP
 • nazwa podmiotu (tylko informacyjne - nie jest wykorzystywana do weryfikacji)

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023