eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Formularze wielopozycyjne

Niektóre formularze pozwalają wpisać wiele elementów określonego rodzaju. Przykładem są formularze informacji o transakcjach – unijnych (VAT-UE) lub krajowych (VAT-27).

Wersje papierowe tych formularzy pozwalają na wprowadzenie ograniczonej liczby pozycji. Jeśli ich liczba wykracza poza liczbę rubryk – wpisuje się je do załączników (VAT-UE/A, VAT-UE/B lub VAT-UE/C) lub do kolejnych egzemplarzy tego samego formularza (VAT-27).

Wprowadzanie danych formularza

Wprowadziliśmy w programie możliwość wpisywania wielu takich pozycji na jedną wspólną listę. Edycja poszczególnych pozycji odbywa się w oddzielnych okienkach uruchamianych przyciskami edycyjnymi „Dodaj” i „Popraw”:

Podczas drukowania formularzy z dużą liczbą pozycji automatycznie zostaną wydrukowane odpowiednie załączniki (VAT-UE/A, VAT-UE/B lub VAT-UE/C) lub kolejne egzemplarze tego samego formularza (VAT-27).

Import danych z innych programów

Ponadto wprowadziliśmy możliwość dodawania pozycji do takiej listy poprzez zaimportowanie danych w pliku tekstowego lub przeniesienie danych przy pomocy schowka.

Dane można przygotować na przykład w arkuszu kalkulacyjnym (np. Microsoft Excel), zaznaczyć odpowiedni obszar i skopiować go do schowka:

a następnie wkleić dane wprost na listę formularza:

WSKAZÓWKA: Aby przygotować sobie arkusz o odpowiedniej strukturze kolumn, można na formularzu ręcznie wpisać kilka pozycji, a następnie skopiować listę do schowka i wkleić do pustego arkusza kalkulacyjnego.

Listę można napełnić także importując dane z wcześniej przygotowanego pliku tekstowego rozdzielanego. Plik taki powinien być przygotowany zgodnie ze specyfikacją dostępną tutaj (plik PDF). W wypadku deklaracji wielokrotnych obsługowane są dwa formaty plików:

  • Pliki rozdzielane znakiem tabulacji (*.txt)
  • Pliki rozdzielane średnikiem (*.csv)
typ pliku *.txt *.csv
separator pól tabulator średnik (;)
znak dziesiętny przecinek (,) przecinek (,)
ogranicznik tekstu brak brak

WSKAZÓWKA: Strukturę takiego pliku można poznać wpisując na formularzu ręcznie kilka pozycji, a następnie eksportując listę do pliku wybierając przy zapisie format (*.txt) lub (*.csv).

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że opisany mechanizm ułatwi Państwu przygotowywanie wielopozycyjnych deklaracji zawierajacych dużą liczbę pozycji.

W wypadku pytań lub sugestii - prosimy o kontakt.

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023