eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - wysyłka testowa

Wysyłka testowa

Do czasu uruchomienia pełnej funkcjonalności bramki testowej Ministerstwo Finansów dopuszcza korzystanie z bramki produkcyjnej w celu przetestowania wysyłania plików JPK.

komunikat Ministerstwa Finansów

Oto oryginalny komunikat Ministerstwa Finansów

Aby przesłany plik JPK został uznany za testowy, w polu NIP należy wprowadzić same jedynki. Testowy plik JPK musi być podpisany prawidłowym podpisem kwalifikowanym.

Przykład

Aby przetestować wysyłkę plików JPK należy:

  • utworzyć dowolny plik JPK wprowadzając dane ręcznie lub importując plik XML
  • w polu "NIP" wprowadzić dziesięć jedynek
  • przekazać plik JPK do wysyłki
  • na liście wysyłkowej wybrać polecenie "Podpisz i wyslij wszystkie deklaracje" i zaznaczyć testowy plik JPK
  • podłączyć czytnik z popdpisem cyfrowym i podać kod PIN

Pliki JPK zawierające w polu NIP same jedynki, będą w programie traktowane jako testowe, więc program pozwoli na ich usuwanie nawet po wysłaniu i pobraniu potwierdzenia UPO.

Zapraszamy do przetestowania tej funkcjonalności - już teraz pobierz nasz program!

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023