eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - obsługa dużych plików

Program umożliwia obsługę plików JPK o rozmiarach nieprzekraczających 2GB (faktyczny limit może zależeć od zawartości pliku JPK i może być niższy niż podany powyżej).

Przetwarzanie plików JPK o rozmiarach kilkuset megabajtów wymaga spełnienia dodatkowych warunków.

Wymagania sprzętowe

Przetwarzanie tak wielkich plików może zabierać dużo czasu i wymagać zastosowania komputera o wiekszej wydajności. Korzystanie z komputerów o mniejszej wydajności może się wiązać ze znaczącym wydłużeniem czasu przetwarzania plików JPK, a nawet z możliwościa wystąpienia błędów uniemożliwiajacych przetworzenie tak dużego pliku JPK.

Do obsługi dużych plików JPK zalecamy:

 • szybki i wydajny procesor, np. Intel i5 lub i7
 • pamięć RAM: co najmniej 4 GB
 • ilość wolnego miejsca na dysku: co najmniej dwukrotność rozmiaru pliku JPK
 • szybki dysk: np. SSD
 • w wypadku przechowywania danych na serwerze: infrastruktura sieciowa oparta o sieć 1Gb (GigaEthernet)

Baza danych

Program eDek pozwala na przechowywanie danych w plikowej bazie Microsoft Visual FoxPro lub w bazie Microsoft SQL Server.

Do obsługi dużych plików JPK stanowczo zalecamy korzystanie z bazy MS SQL Server.

Jest możliwe korzystanie z bazy Microsoft Visual FoxPro, ale ta wersja bazy ma maksymalną pojemność 2 GB, więc importując kilka większych plików JPK można łatwo osiągnąć ten limit.

Dla porównania: bezpłatna wersja silnika "Microsoft SQL Server 2014 Express Edition" ma limit rozmiaru bazy ustalony na poziomie 10 GB. Wersja płatna "Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition" pozwala na tworzenie baz o rozmiarze do 524 PB (petabajt)

Ograniczenia funkcjonalności

Nie wszystkie funkcje programu będą działały dla tak dużych plików. Poniżej przedstawiamy sposób obsługi dużych plików JPK.

Import plików XML

Pliki przekraczające rozmiar kilkudziesięciu megabajtów (w praktyce limit jest wynikiem dostępnej ilości pamięci RAM) należy importować bezpośrednio w formatce pliku JPK. Oto jak należy to zrobić:

 • nalezy utworzyć nowy pusty formularz pliku JPK określonego typu
 • z menu "Formularz" wybrać polecenie "Wczytaj z pliku"
 • wskazać plik XML zawierajacy importowany dokument JPK

Weryfikacja i zapis

Te funkcje działają tak, jak w przypadku innych deklaracji.

Przekazywanie do wysyłki

Z uwagi na rozmiar pliki JPK powinny byc przekazywane do wysyłki indywidualnie:

 • na liscie deklaracji należy zaznaczyc plik JPK, który ma byc wysłany
 • nacisnąć klawisz F8 lub z menu podręcznego (prawy przycisk myszy) wybrać polecenie "Przekaż do wysyłki"
 • potwierdzić operację klikając "Tak"

Wysyłka i pobieranie potwierdzeń

Te funkcje działają tak, jak w przypadku innych deklaracji.

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023