eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Konwerter PIT-11

Udostępniamy bezpłatny konwerter formularzy PIT-11 do wersji PIT-11(27).

Dzięki temu narzędziu będzie możliwa konwersja plików XML zawierających deklaracje PIT-11 w wersjach:

do wersji bieżącej PIT-11(27).

Pobieranie konwertera PIT-11
Kliknij tutaj, aby pobrać konwerter

Program jest pojedynczym plikiem exe, nie wymagającym instalacji i pracującym w trybie wiersza poleceń. Przekonwertuje podane pliki na bieżące wersje i zapisze je w nowym katalogu.

Uwaga

W wersji "27" w sekcji "E. Dochody, pobrane zaliczki oraz składki" wyodrębniono osobną kategorię dochodów - "Praktyki lub staże". Podczas konwersji w te pola (64-69) będą wstawiane zera. Jeśli podatnik osiągał przychody z tego tytułu, to należy te pola uzupełnić ręcznie.

Sposób użycia

Uruchomienie programu z przełącznikiem -? wyswietla opis użycia programu.

Konwerter PIT-11(27)

wersja 1.6.0

Copyright (C) WORD Software 2022

https://www.e-edk.pl


Składnia polecenia:


eDekConverter -i: -o:


Argumenty:

-i - pliki źródłowe (dopuszcza się znaki wieloznaczne)

-o - folder docelowy

-? - ten komunikat


Przykład:

eDekConverter -i:"C:\PIT-11\stare\*.*" -o:"C:\PIT-11\nowe\"

A oto przykładowe użycie. Zostana przekonwertowane wszystkie pliki znajdujące sie z folderze "C:\PIT-11\stare", a nowe formularze zostana zapisane w folderze "C:\PIT-11\nowe":

Konwerter PIT-11(27)

wersja 1.6.0

Copyright (C) WORD Software 2022

https://www.e-edk.pl


04eyd1vw.xml          PIT-11 (26)     - ok

5ajj1sn1.xml          PIT-11 (26)     - ok

5ro3egbp.xml          PIT-11 (26)     - ok

a2vb323k.xml          PIT-11 (26)     - ok

ad4od245.xml          PIT-11 (26)     - ok

do1zndq3.xml          PIT-11 (26)     - ok

inne.xml              PIT-11 (24)     - ok

oo4xcmck.xml          PIT-11 (25)     - ok

q1won2sn.xml          PIT-11 (26)     - ok

s2q20k4i.xml          PIT-11 (26)     - ok

sjzbe0tq.xml          PIT-11 (25)     - ok


Znaleziono plików: 11

Przekonwertowano: 11

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że ten niewielki program pozwoli na sprawne przygotowanie formularzy PIT-11 w aktualnej wersji.

Firma WORD Software nie świadczy wsparcia technicznego w zakresie korzystania z tego programu.

W wypadku pytań - prosimy o kontakt.

Copyrights (c) WORD Software 2008-2022