eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Konwerter PIT-11

Udostępniamy bezpłatny konwerter formularzy PIT-11 do wersji PIT-11(26).

Dzięki temu narzędziu będzie możliwa konwersja plików XML zawierających deklaracje PIT-11 w wersjach:

do wersji bieżącej PIT-11(26).

Pobieranie konwertera PIT-11
Kliknij tutaj, aby pobrać konwerter

Program jest pojedynczym plikiem exe, nie wymagającym instalacji i pracującym w trybie wiersza poleceń. Przekonwertuje podane pliki na bieżące wersje i zapisze je w nowym katalogu.

Uwaga

Jeśli konwertują Państwo pliki zawierające wersje "24" lub starsze, to ze względu na daleko idące zmiany w wersji "25" w stosunku do poprzednich, należy dokładnie zweryfikować przekonwertowane formularze pod kątem poprawności merytorycznej.

Formularze dotyczące osób w wieku poniżej 26 lat ("Zerowy PIT dla młodych") powinny być zmodyfikowane ręcznie w taki sposób, aby kwoty przychodów, kosztów, dochodów zwolnionych i zaliczek zostały rozdzielone na te uzyskane przed 1.08.2019 (pola P29-P35) i na te uzyskane po 1.08.2019, a przed ukończeniem 26 roku życia (pola P36-P42).
To samo dotyczy kwot składek na ubezpieczenie społeczne (P69-P70) oraz zdrowotne (P72-P73).

Z kolei nie ma żadnych zmian merytorycznych w porównaiu wersji "25" do "26".

Sposób użycia

Uruchomienie programu z przełącznikiem -? wyswietla opis użycia programu.

Konwerter PIT-11 - pomoc

A oto przykładowe użycie. Zostana przekonwertowane wszystkie pliki znajdujące sie z folderze "C:\PIT-11\stare", a nowe formularze zostana zapisane w folderze "C:\PIT-11\nowe":

Konwerter PIT-11 - przykład

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że ten niewielki program pozwoli na sprawne przygotowanie formularzy PIT-11 w aktualnej wersji.

Firma WORD Software nie świadczy wsparcia technicznego w zakresie korzystania z tego programu.

W wypadku pytań - prosimy o kontakt.

Copyrights (c) WORD Software 2008-2022