eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Historia zmian

Poniżej znajduje historia wprowadzanych zmian w programie:

Data wydania: 6/22/2024
Wersja: 5.4.154
Opis zmian:
  • Poszerzono zakres importu i eksportu danych na formularzu CRS-1 (3).

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023