eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Historia zmian

Poniżej znajduje historia wprowadzanych zmian w programie:

Data wydania: 4/26/2024
Wersja: 5.4.151
Opis zmian:
  • Dodano nowy formularz OSW-RD (2).
  • Zoptymalizowano obsługę dużych formularzy CESOP.

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023