eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Historia zmian

Poniżej znajduje historia wprowadzanych zmian w programie:

Data wydania: 2/3/2023
Wersja: 5.4.111
Opis zmian:
  • Poprawiono wyliczanie liczby załączników na formularzu PIT-36L (19).
  • Usunięto błąd występujący podczas wydruku załączników formularza DN-1 (1).

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023