eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Historia zmian

Poniżej znajduje historia wprowadzanych zmian w programie:

Data wydania: 1/26/2023
Wersja: 5.4.110
Opis zmian:
  • Dodano nową wersję formularza CIT-8 (32).
  • Uaktualniono schemę formularza PIT-8AR (12).
  • Poprawiono wyliczanie podatku na formularzu DN-1 (1).
  • Usunięto błąd występujący podczas wydruku formularza NIP-2 (14).

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023