Weryfikacja numerów NIP

Informacje ogólne

Program umożliwia weryfikację numerów NIP zarówno krajowych, jak i państw Unii Europejskiej. Sprawdzenie obejmuje zarówno weryfikację formatu jak i statusu sprawdzanego w trybie on-line.

Weryfikacji można poddać dowolną liczbę numerów NIP wpisanych ręcznie, wczytanych z pliku tekstowego lub przekopiowanych poprzez schowek.

Niektóre formularze podatkowe, np. JPK_VAT(3), mają możliwość automatycznego przekazania numerów NIP do weryfikacji.

Sposób weryfikacji

Po wprowadzeniu numerów NIP program kolejno:

Weryfikacja on-line

Jeżeli numer NIP został rozpoznany jako krajowy, można zweryfikować obecny status płatnika podatku VAT.

Rezultat może przybrać następujące postaci:

Jeżeli numer NIP został przyporządkowany jednemu z krajów UE, to możliwa będzie weryfikacja on-line o oparciu o bazę VIES.

W tym wypadku status może być:

Niektóre kraje członkowskie udostępniaja także nazwę i adres podmiotu.

Import i eksport

Listę numerów NIP wraz z nazwami podmiotów można wczytać z pliku tekstowego rozdzielanego (średnik lub tabulator). Jest możliwe również wkopiowanie poprzez schowek np. z arkusza kalkulacyjnego

Wymagana struktura pliku jest prosta i zawiera jedynie listę numerów NIP do sprawdzenia. Można tę listę poszerzyć o nazwę podmiotu.

Rezultat może zostać wydrukowany lub zapisany w pliku tekstowym. Można również przenieść go poprzez schowek do dowolnego programu, np. arkusza kalkulacyjnego.