Nowe wersje sprawozdań finansowych.

Ministerstwo Finansów wprowadziło nowe wersje struktur sprawozdań finansowych, które obowiązują od 1 września 2019. Lista tych struktur jest dostępna tutaj.

Nalezy zauważyć, że sprawozdania finansowe, w których pole "Data sporządzenia" zawiera datę sprzed 1 września powinny być sporządzane w oparciu o stare struktury. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy takie sprawozdanie będzie przekazywane, ani za jaki okres zostało sporządzone.

Jeżeli przygotowali Państwo sprawozdanie w oparciu o stare struktury, to w naszym programie można łatwo uaktualnić je do najnowszej wersji. Wystarczy w tym celu utworzyć nowe sprawozdanie w najnowszej wersji, a następnie wczytać do niego plik XML ze starym sprawozdaniem (menu Formularz, polecenie Wczytaj z pliku).

Wprowadzone zmiany

W wypadku pytań związanych z powyższą zmianą prosimy o kontakt.