Dostępność deklaracji rozliczeniowych za rok 2015

Od 1 stycznia 2016 wchodzą w życie rozporządzenia Ministra Finansów określajace nowe wzory licznych deklaracji podatkowych.

Należą do nich między innymi takie deklaracje jak:

oraz szereg innych formularzy.

Wspomniane rozporządzenia określają wzory papierowe, lecz aby można było deklaracje przesyłać drogą elektroniczną, Ministerstwo Finansów musi opublikować struktury tych dokumentów.

Jak dotąd, na stronach portalu e-Deklaracje dostępne są jedynie struktury robocze, które nie mogą być użyte do przesylania deklaracji. Dopiero w chwili udostępnienia oficjalnych wersji struktur dokumentów elektronicznych, będzie można

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że oczekiwane struktury zostaną wkrótce udostępnione, dzięki czemu będzie można przesyłać deklaracje drogą elektroniczną.

W wypadku pytań - prosimy o kontakt.

Zespół programu eDek - Elektroniczne Deklaracje