Wniosek VAT-REF (04)

Począwszy od wersji 5.2.0 wprowadziliśmy możliwość sporządzania i wysyłania drogą elektroniczna wniosku VAT-REF (04).

Ten formularz pozwala na dołączenie dodatkowych plików - skanów dokumentów w formacie PDF, JPEG lub TIFF. Zostana one automatycznie skompresowane do postaci pliku ZIP i dołączone do wysyłanego wniosku.

Zarządzanie dołączanymi plikami odbywa się w sekcji "H" formularza:

VAT-REF - zarządzanie załącznikami

Tu można dodawać nowe załaczniki, usuwać poprzednio dodane oraz modyfikować ich opisy.

Te pliki zostaną wczytane i zapisane w bazie danych programu, więc dostęp do ich fizycznej lokalizacji nie bedzie już wymagany.

Import z pliku XML

Wnioski VAT-REF można, jak kazde inne deklaracje, importować do programu z systemów wewnętrznych w postaci plików XML. Jednakże należy pamiętać, że taki plik nie zawiera treści załączników, lecz tylko ich spis. Dlatego po zaimportowaniu samego wniosku należy ręcznie dodać wszystkie wymagane załączniki.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że obsługa tego formularza będzie prosta i wygodna.

W wypadku pytań lub sugestii - prosimy o kontakt.