Aktualizacja struktury danych

Począwszy od wersji 5.1.12 wprowadziliśmy funkcję wyświetlania na liście deklaracji statusu poprawności deklaracji podatkowych.

status walidacji

Ta zmiana pozwoli na łatwe i szybkie wyszukanie tych spośród deklaracji, które przed przekazaniem ich do wysyłki wymagają uzupełnienia.

To usprawnienie wymaga niestety uaktualnienia struktury danych. Chociaż sam proces jest wykonywany przez aplikację podczas pierwszego uruchomienia, to należy wziąć pod uwagę kilka dodatkowych elementów:

Przebieg aktualizacji

Po pobraniu i zainstalowaniu aktualizacji programu do wersji 5.1.12, podczas pierwszego uruchomienia, program wyświetli monit z prośbą o zgodę na wykonanie uaktualnienia struktury danych.

Po zatwierdzeniu tej operacji, program przystąpi do aktualizacji danych. Po zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat o wykonaniu aktualizacji i program wznowi normalne działanie.

Jeśli jednak nie zdecydują się Państwo na wykonanie akualizacji, program wyświetli menedżera Zarządzania danymi, przy pomocy którego można będzie wykonać kopię zapasową.

Podsumowanie

Rozwój naszego programu podyktowany chęcią jak najlepszego dopasowania jego funkcji do potrzeb użytkowników, wymusił uaktualnienie struktury danych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby sam proces był jak najprostszy i niekłopotliwy.

W wypadku pytań - prosimy o kontakt.