Podpis cyfrowy

Aby zapewnić naszym użytkownikom dodatkową ochronę i bezpieczeństwo, począwszy od wersji 5.1.0 opatrujemy podpisem cyfrowym CodeSign zarówno plik instalacyjny, jak i sam program (plik edek.exe).

Kto może skorzystać?

Ta funkcja może zostać wykorzystana przez firmy, które korzystają z oprogramowanie kadrowo-płacowego, które nie zostało dotąd zaktualizowane w zakresie tworzenia deklaracji PIT-11.

Zamiast oczekiwać na aktualizację swojego oprogramowania, można sporządzić deklaracje PIT-11 w wersji 18-tej i wykorzystując program eDek - Elektroniczne Deklaracje przekonwertować je do aktualnej 19-tej wersji i wysłać drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje.

Jak to działa?

  1. Przy pomocy programu kadrowo-płacowego należy sporządzić deklaracje PIT-11 za żądany okres, tj. rok 2011 dla wybranych osób. Tak sporządzone deklaracje należy zapisać na dysku w postaci plików XML.
  2. W programie eDek - Elektroniczne Deklaracje z menu Narzędzia należy wybrać polecenie Kreator importu i konwersji deklaracji PIT-11(18) . To uruchomi narzędzie do importu i konwersji.
  3. Wybierając polecenia Wybierz pliki XML lub Wybierz folder z plikami XML należy wskazać sporządzone w kroku 1 deklaracje PIT-11(18).
  4. Po kliknięciu przycisku Dalej i zaakceptowaniu opcji importu kreator przetworzy wybrane deklaracje, dokona konwersji do wersji 19-tej, zaimportuje i przekaże do wysyłki.
  5. Pozostaje za pomocą zwykłych mechanizmów programu eDek podpisac i wysłać je przez Internet do systemu e-Deklaracje.

Ten mechanizm pozwoli na terminowe sporządzenie i przekazanie do systemu e-Deklaracje deklaracji PIT-11 w aktualnej wersji, bez oczekiwania na aktualizację oprogramowania kadrowo-płacowego.

W wypadku pytań - prosimy o kontakt.