Informacje o formularzu ZUS (2)

Typ: ZUS (2)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Przelewy
Opis: Przelew do ZUS
Podstawa prawna: Dz.U. z 2009 r., nr 202, poz. 1561
Okres obowiązywania: od: 2010-01-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):