Informacje o formularzu ZAW-E1 (1)

Typ: ZAW-E1 (1)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej oraz o osobie upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej
Podstawa prawna:
Okres obowiązywania: od: 2006-08-16 do: 2009-04-08
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):