Informacje o formularzu WZP-1M (4)

Typ: WZP-1M (4)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Inne
Opis: Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
Podstawa prawna: Dz.U. z 2020 r., poz. 236
Okres obowiązywania: od: 2020-02-21 do: bieżący
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2020/05/04/9353/schemat.xsd