Informacje o formularzu WH-WPP (1)

Typ: WH-WPP (1)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: WHT
Opis: Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2018 r., poz. 1509
Okres obowiązywania: od: 2019 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2018/12/21/6515/schemat.xsd