Informacje o formularzu WH-WOP (1)

Typ: WH-WOP (1)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: WHT
Opis: Wniosek płatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia
Podstawa prawna: Dz.U. z 2018 r., poz. 1036
Okres obowiązywania: od: 2019 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2018/12/21/6512/schemat.xsd