Informacje o formularzu VZM-1 (5)

Typ: VZM-1 (5)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: VAT
Opis: Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r.
Podstawa prawna:
Okres obowiązywania: od: 2011-09-01 do: 2015-02-25
Lista załączników: Wykaz VZM-1A
Wykaz VZM-1B
Wykaz VZM-1C
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):