Informacje o formularzu VAT-REF (4)

Typ: VAT-REF (4)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: VAT
Opis: Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim
Podstawa prawna: Dz.U. z 2009 r., nr 225, poz. 1808
Okres obowiązywania: od: 2015-03-13 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2015/03/13/2129/schemat.xsd