Informacje o formularzu VAT-R (14)

Typ: VAT-R (14)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: VAT
Opis: Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
Podstawa prawna: Dz.U. z 2020 r., poz. 430
Okres obowiązywania: od: 2020-04-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2020/03/30/9209/schemat.xsd