Informacje o formularzu VAT-8 (1)

Typ: VAT-8 (1)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: VAT
Opis: Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Podstawa prawna: Dz.U. z 2005 r., nr 185, poz. 1545
Okres obowiązywania: od: 2005-09 do: 2009-12
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198667/VAT-8(1)_v2-0.xsd