Informacje o formularzu VAT-7D (5)

Typ: VAT-7D (5)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: VAT
Opis: Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Podstawa prawna: Dz.U. z 2013 r., poz. 394
Okres obowiązywania: od: 2013-2K do: 2015-2K
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wniosek NAD-ZP
Wniosek VAT-ZT
Wniosek VAT-ZZ
Zawiadomienie VAT-ZD
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2013/04/09/1112/schemat.xsd