Informacje o formularzu VAT-25 (2)

Typ: VAT-25 (2)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: VAT
Opis: Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego
Podstawa prawna: Dz.U. z 2012 r., poz. 777
Okres obowiązywania: od: 2012-07-24 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):