Informacje o formularzu VAT-24 (2)

Typ: VAT-24 (2)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: VAT
Opis: Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z innego państwa członkowskiego
Podstawa prawna: Dz.U. z 2012 r., poz. 781
Okres obowiązywania: od: 2012-07-24 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2012/07/19/939/schemat.xsd