Informacje o formularzu VAT-22 (2)

Typ: VAT-22 (2)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: VAT
Opis: Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2012 r., poz. 767
Okres obowiązywania: od: 2012-07-20 do: 2019-12-31
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):