Informacje o formularzu VAT-22 (1)

Typ: VAT-22 (1)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: VAT
Opis: Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2004 r., nr 84, poz. 783
Okres obowiązywania: od: 2004-05-01 do: 2012-07-19
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):