Informacje o formularzu UPR-1 (1)

Typ: UPR-1 (1)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Inne
Opis: Upoważnienie do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku
Podstawa prawna: Dz.U. z 2017 r., poz. 443
Okres obowiązywania: od: 2017-03-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):