Informacje o formularzu UPL-1P (1)

Typ: UPL-1P (1)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Inne
Opis: Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2017 r., poz. 333
Okres obowiązywania: od: 2016-01-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):