Informacje o formularzu UPL-1 (2)

Typ: UPL-1 (2)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2010 r., nr 237, poz. 1572
Okres obowiązywania: od: 2011-01-01 do: 2011-12-31
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):