Informacje o formularzu TPR-P (2)

Typ: TPR-P (2)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: PIT
Opis: Informacja o cenach transferowych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2019 r., poz.1387
Okres obowiązywania: od: 2020-04-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2020/03/16/9200/schemat.xsd