Informacje o formularzu TPR-C (3)

Typ: TPR-C (3)
Status: w przygotowaniu
Grupa: CIT
Opis: Informacja o cenach transferowych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2019 r., poz.865
Okres obowiązywania: od: 2021-04-16 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD):