Informacje o formularzu PPD-1 (2)

Typ: PPD-1 (2)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Inne
Opis: Pełnomocnictwo do doręczeń
Podstawa prawna: Dz.U. z 2017 r., poz. 349
Okres obowiązywania: od: 2017-03-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):