Informacje o formularzu POG-3A (2)

Typ: POG-3A (2)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Deklaracja dla podatku od gier
Podstawa prawna: Dz.U. z 2006 r., nr 26, poz. 197
Okres obowiązywania: od: 2006-02 do: 2008-12
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198619/POG-3A(2)_v2-0.xsd