Informacje o formularzu PIT-RZ (19)

Typ: PIT-RZ (19)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Zbiorcze
Opis: Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
Podstawa prawna: Dz.U. z 2018 r., poz.2237
Okres obowiązywania: od: 2018 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2018/12/06/6323/schemat.xsd