Informacje o formularzu PIT-R (13)

Typ: PIT-R (13)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: PIT
Opis: Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
Podstawa prawna: Dz.U. z 2006 r., nr 243, poz. 1760
Okres obowiązywania: od: 2007-01-01 do: 2011-01-31
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198639/PIT-R(13)_v1-0.xsd