Informacje o formularzu PIT-6 (10)

Typ: PIT-6 (10)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: PIT
Opis: Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2013 r., poz. 1054
Okres obowiązywania: od: 2013 do: 2013
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2013/10/10/1324/schemat.xsd