Informacje o formularzu PIT-4R (9)

Typ: PIT-4R (9)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: PIT
Opis: Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
Podstawa prawna: Dz.U. z 2019 r., poz.2397
Okres obowiązywania: od: 2019 do: bieżący
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2019/12/19/8975/schemat.xsd