Informacje o formularzu PIT-4R (7)

Typ: PIT-4R (7)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: PIT
Opis: Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
Podstawa prawna: Dz.U. z 2017 r., poz. 2352
Okres obowiązywania: od: 2017 do: 2017
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2018/02/23/5077/schemat.xsd