Informacje o formularzu PIT-4R (12)

Typ: PIT-4R (12)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: PIT
Opis: Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
Podstawa prawna: Dz.U. z 2021 r., poz.420
Okres obowiązywania: od: 2021 do: bieżący
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD):