Informacje o formularzu PIT-38 (12)

Typ: PIT-38 (12)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Rozliczenie roczne
Opis: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
Podstawa prawna: Dz.U. z 2017 r., poz. 2219
Okres obowiązywania: od: 2017 do: 2017
Lista załączników: Informacja PIT-ZG
Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2017/12/18/4811/schemat.xsd
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5107919/Schemat_PIT-38(12)_v1-0.xsd